Loading...
image_alt_project_logos_jpg

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci Inteligentnego systemu inwentaryzacji barowej (STKTK) dedykowanego przedsiębiorstwom z branży HoReCa

Opis projektu

Projekt jest tworzony przez Bartosza Firmowskiego i Michała Kowalkowskiego, którzy założyli STKTK Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym celem pomysłodawców projektu było stworzenie wieloplatformowego systemu (STKTK), który zwiększy efektywność procesów inwentaryzacji alkoholu w przedsiębiorstwach z branży HoReCa (Hotele,Restauracje, Catering). System składa się z instrumentów pomiarowych, czyli inteligentnych wag elektronicznych, chmurowej bazy danych, aplikacji mobilnej i webowej. Stworzony system, poprzez funkcje podstawowe oraz dodatkowe, umożliwia dokonywania szybkich i dokładnych inwentaryzacji, zastosowania cyfrowej dokumentacji oraz jej automatyzacji, zarządzania personelem oraz monitorowania realizacji zleconych zadań. Twórcy STKTK, dzięki własnym badaniom, opracowali wielowątkowy algorytm, który gwarantuje minimalną dokładność pomiaru na poziomie 98%, choć zazwyczaj zgodność relacji wagi do objętości wynosi 99%. Projekt będzie realizowany w czterech etapach: Etap 1 – Przygotowanie systemu STKTK do wprowadzenia na r­ynek i rozpoczęcie sprzedaży. Etap 2 - Rozwój funkcjonalności systemu STKTK i zintensyfikowanie sprzedaży oraz działań marketingowych. Etap 3 – Wprowadzenie na rynek systemu STKTK o nowych funkcjach i dalsze zintensyfikowanie sprzedaży poprzez uruchomienie działu sprzedaży. Etap 4 – Wprowadzenie systemu STKTK na wybrane rynki zagraniczne i wdrożenie nowej generacji wag. Zastosowanie systemu STKTK pozwala właścicielom lub menadżerom przedsiębiorstw gastronomicznych na obniżenie kosztów związanych z kontrolą stanu magazynowego, wykrywanie strat, usprawnienie przepływu informacji na linii pracownicy - kierownictwo, zarządzanie przepływami pracy, zautomatyzowanie procesu tworzenia i przyjmowania zamówień. Zrealizowane celu pozwoli firmie STKTK na zbudowanie silnej pozycji na rynku, zdobycia co najmniej 180 użytkowników, którzy pozwolą przedsiębiorstwu osiągnąć samowystarczalność.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek platformy STKTK. Poprzez wprowadzenie rozumiemy rozpowszechnianie innowacyjnego rozwiązania, dotarcie do jak największej liczby użytkowników, zbudowanie rozpoznawalności produktu i rozwiązania, zabezpieczenie prawne rozwiązania, rozwój platformy zgodnie z filozofią customer developement. Zrealizowane celu pozwoli firmie STKTK: Na stworzenie innowacyjnego systemu inwentaryzacji barowej wraz z niezbędnymi aplikacjami webowy i mobilnymi oraz innowacyjną wagą z modułem Bluetooth i czujnikiem temperatury. Na zbudowanie silnej pozycji na rynku poprzez zdobycie co najmniej 180 użytkowników w Polsce i zagranicą w pierwszych dwóch latach, co pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć samofinansowanie działalności. Na pozyskanie w czasie trwania projektu co najmniej 5 partnerów handlowych dystrybuujących system STKTK ze swoimi produktami.

Kwota dofinansowania

799 935.00 PLN